Dette indlæg er udarbejdet i samarbejde med den virksomhed der linkes til. Indlægget er derfor betalt - det samme gælder links.

Rotter er ikke en velkommen gæst i hjemmet, og det er der mange gode grunde til.

Rotter udgør for det første en stor sundhedsrisiko for beboerne. Rotter kan nemlig bære på mange sygdomme, som de har fået i de miljøer, de normalt færdes i, nemlig i kloakker, gammelt affald og en masse andet skidt. Faktisk kan rotter bære på op til 55 forskellige sygdomme, og beboerne kan blive smittet bare ved at komme i kontakt med de genstande, som rotten har været i kontakt med.

Rotter er også kendt for at være en meget destruktiv gæst. De har nemlig skarpe tænder, som de tygger i bl.a. ledninger, isolering og andet inventar med. Det giver store skader på inventaret, som i bedste fald giver udgifter til at rette op på skaderne og i værste fald kan føre til brand.

Det er altså vigtigt, at der bliver gjort noget proaktivt for at undgå at rotter kommer ind i hjemmet i første omgang. Men hvad kan man gøre?

Nogle mener at det handler om at rottesikre sin bopæl. Rotter kan nemlig komme ind i boligen af mange forskellige indgange, så det kan være en god idé at spærre disse indgange for rotten. Det kan f.eks. være ved at tilføje en fejeliste under døren, lukke huller i ydervæggen eller tagkonstruktionen og tilføje metalrise i afløb og kloakker. Det er dog umuligt at helgardere sig mod indtrængen fra rotter, da de kan klemme sig gennem huller, der er kun 2 cm i diameter.

Andre vælger at bruge rottegift. Rottegift slår rotterne ihjel, så du slipper for dem – men det skaber bare et andet problem, nemlig den ildelugtende stank af døde rotter, som kan befinde sig både på loftet, i kælderen og i hulrum. Du slipper således af med levende rotter, der kan gøre skade, men får i stedet en forfærdelig lugt, som du ikke sådan lige kan komme af med.

Hverken rottesikring eller rottegift er den ideelle løsning, hvis du virkelig gerne vil forhindre besøg fra rotter. Den langt mest effektive metode til bekæmpelse af rotter er ved hjælp af et ultralydsapparat som Gnaversirenen. Gnaversirenen afgiver nemlig en lyd, som giver rotterne stress og får dem til at søge langt væk fra din bopæl. Det gode ved Gnaversirenen er også, at den faktisk også virker på mår, mus og flagermus, så her slår du virkelig fire fluer med ét smæk.

EFTERLAD ET SVAR